Aansluiting bij het Platform van Hubregtse research foundation

Leden van het onderzoeksnetwerk kunnen zijn:
Natuurlijke personen die:

  • sympathiseren met de doelstellingen van het research netwerk en
  • die wetenschappelijk onderzoek verricht(t)en op dit gebied,
  • c.q. die daartoe een nauwe affiniteit gevoelen en over relevante kennis/inzichten beschikken,
    en
  • die actief willen participeren in dit CIM onderzoeksnetwerk

Formulier

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar: info@hubregtseresearch.nl

Download hier het formulier