Doelstellingen CIM-netwerk

A. Algemene doelstelling

De kwaliteit van het onderzoek binnen de Nederlandstalige CIM-sector te verbeteren en te bewaken. Hierdoor een bijdrage te leveren aan (inter-)nationale wetenschappelijke en professionele erkenning van CIM (Complementary and Integrative Medicine) voor mens en dier.

 

B. Specifieke doelstellingen

  1. Bieden van professioneel wetenschappelijke ondersteuning aan CIM-onderzoekers en hun projecten.
  2. Het ontwikkelen van gezamenlijke CIM-onderzoeks- projecten.
  3. Het inventariseren en zo nodig ontwikkelen van een visie en onderzoeksmethodologie geschikt voor CIM-onderzoek.

Om bovenstaande doelen te kunnen verwezenlijken zal het netwerk zich – in volgorde van prioriteit – inzetten voor het:

 

 1. Verwerven van fondsen t.b.v. wetenschappelijk onderzoek en -infrastructuur
 2. Samenwerking met en participeren binnen regulier medische wetenschap.
 3. Het bundelen, verdiepen en verbreden van wetenschappelijke kennis op gebied van CIM en integratie met reguliere kennis.
 4. Inzetten van wetenschappelijke kennis op gebied van CIM ten behoeve van overheidsregelgeving, beleidsmakers en zorgverzekeraars.
 5. Aansluiting bij soortgelijke netwerken in Europa t.b.v. krachtenbundeling op en voor EU niveau.
Doelgroep
Onderzoekers (leden en niet-leden) direct of indirect actief binnen de CIM en/of reguliere gezondheidszorg voor mens en dier.
 
Begunstigden

De inspanningen van dit onderzoeksnetwerk zullen ten goede moeten komen aan en gericht zijn op:

– De patiënt (mens of dier)
– Artsen, therapeuten, eerste lijns-, verplegend en verzorgend kader
– De overheid
– De zorgverzekeraars