Soorten onderzoek

Rubriek 1 – Fundamenteel onderzoek
Hieronder valt het onderzoek naar werkingsmechanismen van interventies, het toetsen en verklaren van basale aannames/concepten, alsook naar de veroorzaking en het verloop van ziekten etc.

Rubriek 2 – Effecten van therapeutische interventies
Het betreft hier onderzoek met een duidelijke gerichtheid op het aantonen van de effectiviteit van interventies bij ziekte. Het accent kan daarbij liggen op het middel c.q. de methode, of op de aandoening c.q. categorie van aandoeningen.

Rubriek 3 – Ontwikkelingsonderzoek
Dit onderzoek beoogt te ondersteunen en te evalueren bij de ontwikkeling van nieuwe interventiemethoden c.q. -modellen, diagnostische meet- en onderzoeksmethoden etc.

Rubriek 4 – Epidemiologisch onderzoek
Hieronder valt onderzoek naar de mate van vóórkomen en spreiding van ziekten, aandoeningen, gebreken etc. onder de bevolking of specifieke bevolkingsgroepen. Tevens kan hiertoe worden gerekend het onderzoek naar behoeften aan zorg, omvang en het gebruik van specifieke behandelmethoden etc.

 

Rubriek 5 – Sociaal-structureel onderzoek
Dit betreft onderzoek naar aanbieders en hun wijze van beroepsuitoefening, naar kenmerken van gebruikers, naar de aard, inrichting en het functioneren van zorgsystemen (ICT, financiering, monoplolisering) etc.