:: Home ::
Navigatie :
Ons Adres :
Hubregtse Research Foundation
De Friedhof 2
6955 BP Ellecom NL
Telefoon :
0313-414309
Fax :
0313-419171
Email :
Wie zijn wij?
De Hubregtse Research Foundation werft fondsen voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek in CAM (Complementary and Alternative Medicine), hierna CIM genoemd (complementary and integrative medicine). Zij maakt daarbij gebruik van een netwerk van onderzoekers en behandelaars. Samen werken zij protocollen uit die zowel optimaal aansluiten bij de praktijk en tegelijk voldoen aan de gangbare wetenschappelijke standaarden. Daarbij worden innovatieve ontwerpen niet uit de weg gegaan. Hiermee werkt de HRF aan de opzet van een academische traditie in CIM in Nederland.

(Klinisch) wetenschappelijk onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd op de gebieden van niet-toxische tumortherapie, natuurgeneeskunde, homeopathie en acupunctuur.
Bestuur van de stichting
Roland Lugten, arts, voorzitter
Bertil de Klyn, arts, secretaris
An van Veen, arts, penningmeester
project manager: Dr Martien Brands, arts
RSIN
rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer is 815785483
Wat is onze missie?
de Hubregtse research foundation, vroeger stichting CAM-research geheten, heeft als missie om de kwaliteit van onderzoek naar complementaire en integratieve geneeswijzen in Nederland te verbeteren en (indien gewenst) te bewaken. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de (inter-)nationale wetenschappelijke en professionele erkenning van CIM voor mens en dier.


Het CAM onderzoeksnetwerk zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met en aansluiting bij de reguliere medische wetenschap.
CIM onderzoeksproject practice based research
Hubregtse research foundation heeft met de programmeur en shiatsutherapeut Han Tuijl een computerprogramma ontwikkeld, waarmee praktijk registratie kan worden uitgevoerd voor practice based research.
CIM artsen worden verzocht aan dit project als trial mee te doen en voor verdere ontwikkeling te zorgen.
Het project moet als trial van start gaan in het najaar van 2014.

 |  Home |  Doelstellingen |  Aansluiting Platform |  Agenda |  Publicaties |  Ondersteund Door |  Links |  Nieuws / Actueel |  Lopend Onderzoek |  Contact |