:: Nieuwsbrief / Actueel ::
Navigatie :
Ons Adres :
Hubregtse Research Foundation
De Friedhof 2
6955 BP Ellecom NL
Telefoon :
0313-414309
Fax :
0313-419171
Email :
project cannabis
HRF zal een pilot financieren naar het effect van cannabisolie op gemetastaseerde en uitbehandelde patiënten met hepatocellulair carcinoom bij UMCG afdeling chirurgie. het onderzoek zal eind 2018 beginnen.
gesprek met directeur ZonMw op 3-7-14
Op 3-7-14 hadden Martien Brands en Bertil de Klyn een gesprek met Henk Smid en Wendy Reimerink over de ontwikkeling van een academische werkplaats.
Bij dit gesprek werd duidelijk, dat wij om dat te bereiken onderzoeksactiviteiten moeten bundelen. Alles wat op het gebied van integrale geneeskunde ofwel CAM gebeurt in NL moet zo mogelijk onder één noemer gebracht worden. Als wij voldoende activiteit hebben ontwikkeld en we sponsors kunnen vinden, die ons werk financieel willen ondersteunen, kunnen we spreken van een academische werkplaats, vanwaar de stap naar een leerstoel gemakkelijker kan worden gemaakt.
Onze eerste taak is dus, naast de ontwikkeling van nieuwe research, de bestaande research te bundelen.
project pancreas
In mei 2014 is gestart met een project om pancreas extract te ontwikkelen in Europa, gefinancierd door HRF.
Pancreas extract is tot nu toe uit USA geïmporteerd.
De productie van dat preparaat geschiedt in Nieuw Zeeland van biologische varkens.
Voor de pancreas therapie volgens Gonzales/Kelley moet veel pancreas extract gebruikt worden, wat tumorremmend moet werken. Het bestaande product is vrij duur en de resultaten vallen tegen. Gonzales zelf werkt met een ander preparaat, wat hij in Amerika laat produceren. Zijn resultaten zijn duidelijk beter dan de onze. Wij hadden de indruk, dat de preparaten, die geëxporteerd worden, tevoren aan bestraling worden blootgesteld, waardoor de biologische waarde sterk vermindert. Hierdoor zou ons mindere resultaat verklaard kunnen worden.
De farmaco-technoloog Klaas Riepma heeft het project opgepakt en is bezig met een onderzoek naar de biologische waarde van het huidige preparaat. Hij heeft een mogelijke producent voor de pancreas gevonden en hij bereidt een preparaat voor, dat zowel qua prijs, als effectiviteit, als patiënt-vriendelijkheid (methode van innemen) het oude preparaat zal overtreffen. Hij zorgt er tevens voor, dat het nieuwe preparaat wordt toegelaten in Europa.
Wij hopen, dat in het najaar van 2014 het middel ter beschikking zal komen.

project Q-koorts
Het HRF heeft een onderzoek gefinancierd naar het detecteren van coxiella burnetii bacteriën in bloed van patiënten bij Biotrack mbv de FISH technology.
10 QVS patiënten werden geselecteerd en bloed werd bewaard onder 37 graden gedurende 6 weken, elke 2 weken werd onderzoek gedaan.
20180219-rapport-Coxiella-studie.pdf
balans per dec 2017
balans per december 2016
Jaaroverzicht Hubregtse Research Foundation 2013
nieuwe vereniging AVIG opgericht
Vanaf 2012/2013 is ABNG-2000 (artsen vereniging voor biologische en natuurlijke geneeskunde) samen met VHAN (vereniging van homeopathische artsen), NVNR (vereniging van artsen voor neuraaltherapie)en ABB (artsenvereniging voor biofysische geneeskunde) gekomen tot de oprichting van AVIG (artsenvereniging voor integrale geneeskunde), een nieuwe artsenvereniging van ruim 400 leden.
De vereniging stelt zich ten doel, dat de aangesloten artsen een brede beheersing hebben over geneeskunde, met daarin een deelspecialisme, zoals natuurgeneeskunde, homeopathie, biofysische geneeskunde of neuraaltherapie. Onder natuurgeneeskunde valt ook orthomoleculaire geneeskunde, fytotherapie en terreingeneeskunde.
project PBR = practice based research
Met financiering van HRF is een registratie programma ontwikkeld door Pure Dutch onder auspiciën van Dr M Brands m onderzoek mogelijk te maken met gegevens uit de dagelijkse praktijk. Dit programma is bedoeld voor artsen, die werken in de integrale/complementaire geneeskundegeneeskunde
AANMELDINGSFORMULIER PLATFORM CAM RESEARCH

 |  Home |  Doelstellingen |  Aansluiting Platform |  Agenda |  Publicaties |  Ondersteund Door |  Links |  Nieuws / Actueel |  Lopend Onderzoek |  Contact |